Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Ενισχυτική διδασκαλία για το Σχολικό έτος 2017-18


Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι θα ξεκινήσει η ενισχυτική διδασκαλία τον προσεχή μήνα.
Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (Ε.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα καιΓραμματεία, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 6) Αγγλικά.
Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχή. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευσης τους στη διαδικασία της μάθησης.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας
καθορίζεται ως εξής:
τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 τρεις (3) ώρες Μαθηματικά,
 μία (1) ώρα Φυσική,
 μία (1) ώρα Χημεία
 και δύο (2) ώρες Αγγλικά.
Η Ενισχυτική Διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
Οι μαθητές μετά το τέλος της ενισχυτικής διδασκαλίας αποχωρούν με ευθύνη των γονέων.

Για να δημιουργηθεί ένα τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας σε κάθε μάθημα ανά τάξη πρέπει
να συμμετέχουν 10 το ελάχιστο έως 15 το ανώτερο μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δημιουργείται τμήμα με 5 το ελάχιστο έως 9 το ανώτερο μαθητές.

Για την συμμετοχή των μαθητών στην ενισχυτική διδασκαλία απαιτείται να συμπληρώσετε την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση σημειώνοντας τα μαθήματα που θέλετε να παρακολουθήσει ο μαθητής /τρια  και να την παραδώσετε μέσω των μαθητών το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 στην Διεύθυνση του Γυμνασίου μας.