Επικοινωνία

ελεγχος
Διεύθυνση: Βάμος Αποκορώνου, 
                 Χανιά Κρήτης
                 Τ.Κ. 73008

Τηλ.: 2825022249   Διευθύντρια
Τηλ.: 2825023329   Γραφείο Καθηγητών

Fax: 2825022249

Email:  mail@gym-vamou.chan.sch.gr
                     http://gymvamouchan.blogspot.gr/