Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Συνεργασία Γυμνασίου Βάμου – Γυμνασίου Αλικιανού στο πλαίσιο πολιτιστικών προγραμμάτων

Η συνεργασία των σχολείων και των μαθητών τους είναι μια καλή πρακτική την οποία επικροτεί, προωθεί και επιβραβεύει το υπουργείο παιδείας και οι σχολικοί σύμβουλοι. Η εφαρμογή της συνεργασίας των σχολείων στην πράξη προϋποθέτει σχολεία ανοικτά στην κοινωνία και εκπαιδευτικούς δραστήριους. Εκπαιδευτικούς που καθοδηγούν και εμψυχώνουν τους μαθητές τους προς την κατεύθυνση αυτή και που μέσω των σχολικών δραστηριοτήτων δίνουν στους μαθητές γνώσεις δεξιότητες και κοινωνικοποίηση.

  
Με αυτές τις σκέψεις το σχολείο μας το σχολείο μας τολμά για Τρίτη φορά την φετινή σχολική χρονιά τη συνεργασία με άλλο σχολείο και αυτή τη φορά με το Γυμνάσιο Αλικιανού. 
   Οι μαθητές των δύο σχολείων συνεργάστηκαν στο πλαίσιο δύο πολιτιστικών προγραμμάτων σε μια εργασία πεδίου η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21/3/2017 στο Θέατρο της Αρχαίας Απτέρας. ΟΙ μαθητές αντάλλαξαν γνώσεις, συζήτησαν και συνεργάστηκαν μεταξύ τους με την καθοδήγηση και ενθάρρυνση των συνοδών καθηγητών τους και λειτούργησαν σαν ένα ενιαίο σύνολο.

   Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Διευθύντρια του Γυμνασίου Αλικιανού κ. Σοφία Δασκαλάκη και την καθηγήτρια κ. Δήμητρα Λάμπου για την πρωτοβουλία τους, η οποία έδειξε ότι όταν τα σχολεία είναι ανοικτά στην κοινωνία έχουν χαρούμενους και δημιουργικούς μαθητές.
    Ευχαριστούμε τους μαθητές και τους καθηγητές του Γυμνασίου Αλικιανού για την συνεργασία αυτή. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της συνεργασίας και από την αποδοχή των μαθητών μας από τους  συνεργάτες τους στο άλλο σχολείο.