Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Το Πρόγραμμα «STEMpowering Youth» στο Γυμνάσιο Βάμου.


Το STEMpowering Youth είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτός των πλαισίων του αναλυτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό είναι μια πρωτοβουλία του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού SciCo (Science Communication) και υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Vodafone και την υποστήριξη της  Ελληνογερμανικής Αγωγής με το ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.
Το πρόγραμμα «STEMpowering Youth» υλοποιείται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου H2020 «Open Schools for Open Societies - OSOS» (Ένα Ανοιχτό σχολείο σε μια Ανοιχτή κοινωνία). Εθνικός συντονιστής του έργου OSOS για την Ελλάδα είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
Στον κύκλο μαθημάτων STEM Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2018 συμμετέχουν 4 σχολεία από την Κρήτη ( επελέγη ένα από κάθε νομό).
Tα σχολεία που συμμετέχουν, θα θέσουν και το δικό τους όραμα για το ανοικτό σχολείο, με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν με ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.
Έχοντας ως πυλώνες κάποιες σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, η STEM μέθοδος δημιουργεί ένα κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον και δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν σημαντικές έννοιες στον τομέα των φυσικών επιστημών και παράλληλα να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για κάθε νέο του 21ου αιώνα. Η εκπαίδευση STEM βοηθάει το μαθητή να προσεγγίσει και να κατανοήσει τον κόσμο με μια άλλη ματιά, τροφοδοτεί την περιέργεια του για την κατάκτηση της νέας γνώσης και τον παροτρύνει να συμμετάσχει ενεργά στην επίλυση προβλημάτων.
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να συνδέσουν τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά με την καθημερινή τους ζωή, να αντιλαμβάνονται την ενασχόληση τους με τους τομείς αυτούς ως μια ευχάριστη διαδικασία και ως ένα εργαλείο επεξήγησης και επίλυσης ρεαλιστικών προβλημάτων. Ενθαρρύνει τους μαθητές να εντοπίσουν κάποιο τοπικό ή κοινωνικό πρόβλημα, να φανταστούν και να σχεδιάσουν πιθανές λύσεις τις οποίες θα υλοποιήσουν με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών του προγράμματος αλλά και ειδικών ή και τοπικών παραγόντων.
To Γυμνάσιο Βάμου συμμετέχει στο πρόγραμμα STEMpowering Youth με υπόδειξη της κας Καλαθάκη Μαρίας, Σχολικής Συμβούλου Φυσικών Επιστημών, και Συντονιστή του κ Τζωρτζάκη Ιωάννη, Σχολικού Σύμβουλου Τεχνολογίας Κρήτης, με μια ομάδα 23 μαθητών από όλες τις τάξεις και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Φυσικού κ. Τίτου Σμυρνάκη ο οποίος επιμορφώθηκε για το λόγο αυτό στην  Αθήνα με πρωτοβουλία της SciCo.
Οι μαθητές  χωρισμένοι σε ομάδες  πραγματοποιούν ένα τρίωρο project μια φορά την εβδομάδα σε μια ενότητα των μαθημάτων φυσικών επιστημών. Το μάθημα αυτό περιέχει θεωρία δοσμένη με διαδραστικό τρόπο, πειράματα και κατασκευές και αξιοποιεί τα ΤΠΕ επίσης με διαδραστικό επίσης τρόπο. Στη συνέχεια μέσα από ειδική πλατφόρμα επικοινωνίας οι μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους και με τον καθηγητή για τα αποτελέσματα του μαθήματος και τους δίνονται links για περισσότερη μελέτη του θέματος με το οποίο ασχολήθηκαν στο συγκεκριμένο  project. Το πρόγραμμα αποτελείται από 9 project.  Ακολουθεί η μια καινοτόμος κατασκευή που πραγματοποιείται με δικές τους ιδέες και την καθοδήγηση του καθηγητή.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές πραγματοποίησαν κατασκευές με ολοκληρωμένες πλακέτες ARDUINO και κυκλώματα που κατασκεύασαν και προγραμμάτισαν με ανοικτό κώδικα οι ίδιοι με την βοήθεια του συντονιστή καθηγητή κ. Σμυρνάκη. Οι κατασκευές αυτές πραγματοποιήθηκαν με υλικά και αναλώσιμα που προσέφερε το πρόγραμμα και οι υποστηρικτές του, (SciCo Ίδρυμα Vodafone) και επιλύουν σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος  «τοπικά προβλήματα».   Π.χ.  κατασκευή συστήματος αυτόματου ποτίσματος, κατασκευή συσκευής καταμέτρησης ατόμων στην είσοδο οικήματος και ενεργοποίηση φωτός,  συσκευή για την φόρτιση μπαταρίας μέσω φωτοβολταϊκού πάνελ για την ενεργοποίηση λαμπτήρα, συσκευή θερμόμετρο που μιλάει για τυφλούς, σύστημα επικοινωνίας μέσω κινητών τηλεφώνων μεταξύ τυφλού και κωφού, γάντι με αιθητήρες αφής για άτομα που έχουν χάσει την αίσθηση της αφής  κλπ.
Τις κατασκευές αυτές, καθώς και στιγμιότυπα από τα μαθήματα μπορείτε να δείτε στα video που ακολουθούν στο παρακάτω link.