Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ιουνίου 2019

Το Γυμνάσιο Βάμου ανακοινώνει το Πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας των επόμενων ημερών για τους μετεξεταστέους μαθητές του σχολείου.