Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Από το Γυμνάσιο Βάμου ανακοινώνεται ότι:

Την Δευτέρα ημέρα του αγιασμού τα λεωφορεία θα έρθουν κανονικά το πρωί και θα αναχωρήσουν από Βάμο 11:30 π.μ.

Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου θα έρθουν κανονικά το πρωί και θα αναχωρήσουν 12:30 (στο πεντάωρο)

Την Τετάρτη Πέμπτη και Παρασκευή 13 ,14 και 15 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα θα έρθουν κανονικά το πρωί θα αναχωρήσουν 13:10 το μεσημέρι (στο εξάωρο).