Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Αξιολόγηση προσφορών εκδρομής Γ΄ τάξηςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΟΥ – «ΛΑΜΠΡΑΚΕΙΟ»
Διεύθυνση:  ΒΑΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Πληροφορίες: ΓΚΑΓΚΑΔΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλ:    2825022249
Fax:    2825022249
Email : mail@gym-vamou,chan.sch.gr      
                                                                                                                                 ΒΑΜΟΣ 6-2-2017Σας ενημερώνουμε ότι στις 3-02-2017 ημέρα Παρασκευή έγινε συνεδρίαση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την επίσκεψη  των μαθητών του Γυμνασίου Βάμου  στην Αθήνα στις 31/4/2017 έως 2/4/2017, με πρόεδρο την Διευθύντρια  του Σχολείου κυρία Γκαγκαδέλη Αικατερίνη παρουσία της υποδιευθύντριας κ. Ρουτζάκη Αθηνάς , του καθηγητή κ. Σμυρνάκη Τίτου και  εκπροσώπων των μαθητών  του σχολείου μας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.129287/Γ2 απόφαση του υπ’ αριθμ. 2769 ΦΕΚ της 2-12-2012, η οποία ορίζει το νέο καθεστώς των σχολικών εκδρομών. Κατά τη συνεδρίαση ανοίχθηκαν δύο (2) προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων, εκ των οποίων επιλέχθηκε η προσφορά του γραφείου GOLD TOURS ως η πιο συμφέρουσα από οικονομικής και ποιοτικής απόψεως και συμβατή με τους όρους της προκήρυξης. Για τα ανωτέρω συντάχθηκε η Πράξη 48η / 3-2-2017 στο βιβλίο πράξεων του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας του Γυμνασίου μας.
   Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνοπτικά τα ονόματα  και το ύψος των προσφορών από τα Ταξιδιωτικά Γραφεία που κατέθεσαν προσφορές.

A/A
Όνομα Ταξιδιωτικού Γραφείου
Ύψος προσφοράς σε Ευρώ  ανά μαθητή
  1.  
GOLD TOURS

113
  1.  
ΓΙΑΝNΟΥΔΑΚΗΣ TRAVEL

125
             
 
                                                                              Η  Διευθύντρια                                                    
                  
                        
                                       Γκαγκαδέλη Αικατερίνη
                                  Φυσικός