Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Το Γυμνάσιο Βάμου… ξανά στην αρχαία Απτέρα


Το Σάββατο 28 Απριλίου 2018 οι ξεναγοί του προγράμματος «Υιοθετώ ένα αρχαίο θέατρο», ξενάγησαν τους μαθητές της Α’ τάξης του Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης, στο θέατρο της αρχαίας Απτέρας και στον Οθωμανικό Κουλέ. Στην δράση συμμετείχαν οι μαθητές της Β΄ τάξης Τσιτσιρίδης Μανώλης και Φραγκιαδάκης Μανώλης.