Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Χαιρετισμός νέας Διεύθυνσης του σχολείου

Αγαπητοί γονείς και μαθητές
    Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων μας στη Διεύθυνση του Γυμνασίου Βάμου, ευχόμαστε στους μαθητές μας και στους γονείς τους υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.

   Η επιλογή μας στη θέση αυτή αποτελεί για εμάς τιμή αλλά και συναίσθηση ευθύνης για την αντιμετώπιση πολλών και διαφορετικών προκλήσεων που προκύπτουν από την σχολική καθημερινότητα των μαθητών μας. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται διαρκής συνεργασία όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας: μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, Δημοτικής αρχής και τοπικής κοινωνίας.
    Πιστεύουμε ότι ο κάθε εκπαιδευτικός και το κάθε στέλεχος της εκπαίδευσης δεν αποκτά αξία, κύρος και αποδοχή εξ αιτίας της θέσης που κατέχει, αλλά από τη δράση του, τη διάθεση, το όραμα, το προσωπικό παράδειγμα, τις ιδέες και σκέψεις που ενεργοποιεί, τις ανθρώπινες σχέσεις και την αναγνώριση της προσφοράς των άλλων.
   Ζούμε μια πολύπλευρη κρίση: πνευματική, πολιτιστική, και οικονομική. Έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά μας, ο καθένας μας να βάλει ένα μικρό λιθαράκι ελπίδας, αξιοπρέπειας, τόλμης, αλληλεγγύης και εθελοντισμού και όλοι μαζί να βαδίσουμε για ένα καλύτερο αύριο.
Βασικός οδηγός των αποφάσεών μας θα είναι ότι:
  • Το σχολείο πρέπει να διοικείται με βάση το νόμο.
  • Πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός του σχολείου.
  • Όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση.
  
        Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Γκαγκαδέλη Αικατερίνη                                                  Ρουτζάκη Αθηνά
       Φυσικός                                                                  Χημικός
            Διευθύντρια Γυμνασίου Βάμου                                 Υποδιευθύντρια Γυμνασίου Βάμου